Programy na dálku

Vložila Štěpánka

 

programy zdravého hubnutí na dálku Sestavení programu na dálku představuje řešení pro zájemce o naše služby, kteří z důvodů velké časové vytíženosti nebo dojezdové vzdálenosti nemohou osobně návštívit pobočku výživové poradny. V tomto režimu probíhají veškeré konzultace na dálku pomocí elektronické pošty a telefonu a vstupní a kontrolní měření si klient provádí dle dodaného návodu sám. Výsledkem je plnohodnotný výživový plán, jehož dodržování vede k dosažení vytyčených cílů. Je třeba ale mít na zřeteli, že osobní setkání a konzultace výživového poradce se zákazníkem je do určité míry nenahraditelná, stejně jako detailní výstupy z měření přístrojem TANITA. Máte-li možnost absolvovat program na některé z poboček osobně, doporučujeme dát této možnosti přednost. Cena programu je v obou variantách stejná.

Pro absolování programu je třeba mít:

 • emailovou schránku / přípojení na internet
 • mobilní telefon / pevnou linku
 • osobní váhu
 • krejčovský metr
 • fotoaparát (nepovinné)
Odlišnosti od "standardního" průběhu programu:
 • po objednání služby a uhrazení zálohy (ekvivalent vstupní konzultace), je klientovi zaslán dotazník a návod s popisem způsobu vážení a měření tělesných parametrů
 • poté co poradce obdrží od klienta vyplněný dotazník spolu s výsledky vstupních měření a po uhrazení ceny programu následuje telefonická konzultace pro zjištění doplňujících informací a seznámení s následujícím průběhem programu
 • následně je klientovi na email odeslán výživový program, který oproti "standardnímu" průběhu navíc obsahuje předem dané termíny kontrolních měření
 • v intervalech dle výživového programu klient posílá poradci výsledky svých kontrolních měření
 • po každém odeslání výsledků následuje telefonická konzultace s návrhem dalšího postupu
 • mimo to je klientům po celou dobu programu ZDARMA k dispozici e-mailová poradna
V režimu "na dálku" lze absolvovat tyto programy: